Andreu Sotorra

Andreu Sotorra va néixer a Reus (Baix Camp) el 1950. Ha publicat vint-i-cinc llibres en llengua catalana —la majoria de novel·la breu i contes—, alguns en constant reedició. Li han atorgat diversos premis literaris de narrativa curta i de novel·la i ha estat traduït a l’italià, el castellà, el gallec i el basc. És pioner en la publicació en català de novel·les en suport digital, periodista cultural de premsa escrita i ràdio, especialitzat en l’àrea de teatre, i crític literari. Més informació:
www.andreusotorra.com