Anna Obiols Llopart

L’Anna Obiols Llopart és una escriptora amb una àmplia trajectòria i que normalment treballa amb l’il·lustrador Joan Subirana Queralt. Els seus contes estan plens d’imaginació i fan imaginar i gaudir tant nens com grans!