Comissari Llampec per a 10 anys

Podràs resoldre els casos en que es trobi implicat el nostre amic Comissari Llampec? Podràs esbrinar qui és el bergant?

Al final del cas es planteja una pregunta per a resoldre el cas.
La solució la trobarem dins d’una lupa amb les lletres al revés!
Ho podràs llegir directament o hauràs d’anar davant d’un mirall?

La sèrie també té llibres per a partir de 8 anys, amb casos, una mica més senzills, per a resoldre.

El comissari i detectiu més enginyós! L’ajudaràs a resoldre els casos?

 

Llibres a partir de 10 anys, hi ha els següents títols:

 

Llibres a partir de 8 anys, hi ha els següents títols: