SOLUCIONARI “EL GRAN LLIBRE JOC DE LES CIVILITZACIONS”

Has trobat més elements que els que apareixen en aquest solucionari? No pateixis, això vol dir que ho has fet molt bé!