El Servei de Bruixeria de la Tina i la Mina | Edicions del pirata