Irene Bordoy

Irene Bordoy. Mallorquina de naixement, va estudiar a l’Escola de Belles Arts Sant Jordi, de Barcelona. Ha treballat durant bastants anys en el camp de la publicitat i divideix actualment el temps entre la il·lustració de llibres infantils i la pintura. Ha fet exposicions a Palma de Mallorca i a Barcelona.