Picanyol

És difícil trobar un artista que hagi marcat la infància de tants i tants nens com en Picanyol. La veritat és que la seva creativitat i el seu treball laboriós i constant han permès que diverses generacions puguin haver crescut llegint les seves narracions, sempre acompanyades de les característiques il·lustracions enginyoses i plenes de detalls.
El seu personatge més famós, sens dubte, és l’Ot el bruixot però la feina del prolífic Picanyol és molt i molt més àmplia…