Avís legal

Política de Privacitat

Edicions del Pirata és una marca d’Editorial la Mar Salada SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (coneguda també com a «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: Editorial la Mar Salada SL
CIF: B67239111
Adreça: C. Ribot i Serra, 162 Bis, 08208 Sabadell (Barcelona)
E-mail: editorial@edicionsdelpirata.cat

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Editorial la Mar Salada SL tractem les dades que ens faciliteu amb les següents finalitats:

· Gestionar les dades facilitades pels nostres clients/usuaris de la pàgina web per tal de tramitar l’enviament de les compres.

· Enviar informació autoritzada prèviament relativa a descomptes, promocions i/o informació general de l’editorial.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. DURADA

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat/ada no en sol·liciti la seva supressió.

4. LEGITIMACIÓ I TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’interessat/ada.

5. DESTINATARIS

No es cediran les dades a tercers excepte per obligació legal.

6. LLOC ON ES DESA LA INFORMACIÓ

La informació proporcionada es desa a les bases de dades propietat d’Editorial la Mar Salada SL o en proveïdors i empreses contractats per aquest i encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel EU-US Privacy Shield.

7. DRETS DE LES PERSONES QUE FACILITEN LES SEVES DADES

· Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

· Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

· Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

· Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

· Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

· Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

· Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

L’interessat/ada podra exercir el seu dret d’accés, rectificació i supressió posant-se en contacte amb Editorial la Mar Salada SL a través del correu: editorial@edicionsdelpirata.cat

8. ACCÉS I SEGURETAT EN LA COMPRA

La navegació per el lloc web és gratuït. Només serà necessari l’accés registrat per controlar les compres realitzades al lloc web per part de l’Usuari mitjançant una contrasenya.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, de manera que no n’està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i a mantenir-ne el secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de divulgar-la a tercers.

En el supòsit que l’Usuari sàpiga o sospiti que la seva contrasenya és utilitzada per tercers, haurà d’informar de tal circumstància a l’Editorial la Mar Salada SL el més ràpidament possible o bé modificar-la dins del mateix gestor d’accés.

Tot el procés de compra està protegit per el sistema HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) aquesta és la capçalera d’URL utilitzada per a indicar una connexió segura HTTP. Per tant sempre es veurà com a: www.edicionsdelpirata.cat

És sintàcticament idèntica a la capçalera http:// normalment utilitzada en l’accés de recursos fent servir HTTP. Utilitzar una URI https:// indica que s’utilitzarà HTTP, però amb un port TCP per defecte diferent (el 443) i una capa d’encriptació/autenticació entre HTTP i TCP. Això fa que el procés de compra i les dades incloses estiguin protegides.

El procés de pagament sempre és extern a la plataforma web i derivat a l’entitat bancària que protegeix de format segura les dades més personals de pagament.

 


RECAPTCHA

Aquest lloc web utilitza el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per la protecció de les dades dels nostres usuaris enviades a través de formularis de la pàgina. En aquest servei es permet diferenciar les dades d’enviament de missatges automatitzats per sistemes mecànics o mitjançant persones físiques i el qual suposa l’enviament de la direcció IP i altres requeriments per Google en l’ús del servei reCAPTCHA.

Amb aquesta finalitat Google rebrà la direcció IP dels usuaris. La direcció IP serà encriptada per Google dins dels estats membres de la Unió Europea així com a tots els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només ocasionalment, les direccions IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per la seva encriptació.

L’ús del reCAPTCHA en aquest lloc web és en mode INVISIBLE actualitzat a les novetats oferides per Google Inc. per millorar l’experiència de l’usuari.

A l’utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari és conscient del tractament de les dades sobre ell que Google en disposa en la forma i els propòsits a dalt establerts.

Més informació sobre la utilització de dades de Google.