Jordi Sales

Jordi Sales Roqueta és llicenciat en a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), en l’especialitat de dibuix d’ideació i disseny. Actualment compagina el grafisme, la maquetació de revistes amb la il·lustració i el disseny gràfic.